Aktualna sytuacja, związana z wnioskami Miasta Głowna o dotacje w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych

Aktualna sytuacja, związana z wnioskami Miasta Głowna o dotacje w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych

Wpłynęły dwie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna, w ramach pierwszego wniosku na dofinansowanie z rządowego programu inwestycji strategicznych.
 
1) 2.908.677,57 zł
2) 3.554.700,00 zł.
 
W ramach zadania planuje się wykonanie nw. robót budowlanych w następujących terminach:
1) Budowę kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu ulic Zakopiańskiej i Kolejowej. Planowany termin realizacji 04-08.2022 r.
2) Remont ul. Zakopiańskiej. Planowany termin realizacji 04-08.2022 r.
3) Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rataja, na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. 11 Listopada. Planowany termin realizacji 07-08.2023 r.
4) Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Rataja, na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. 11 Listopada. Planowany termin realizacji 07-08.2023 r.
5) Budowę ul. Polnej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Ułańskiej. Planowany termin realizacji 09.2022 r.-07.2023 r.
6) Budowę ul. Hubala. Planowany termin realizacji 09.2022 – 07.2023 r.
7) Budowę ul. M. Skłodowskiej-Curie. Planowany termin realizacji 04-06.2023 r.
8) Budowę nawierzchni ul. Rataja na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. 11 Listopada Planowany termin realizacji 07-08.2023 r.
Na realizację zadania Gmina Miasta Głowno pozyskała dotację w wysokości do 2.850.000 zł, w ramach rządowego funduszu inwestycji strategicznych. Wkład własny gminy 300.000 zł.
 
Przypominamy też, że na dzień 09.03.2022 r. wyznaczono termin otwarcia ofert w drugim postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta Głowna.
W ramach zadania planuje się wykonanie nw. robót budowlanych w następujących terminach:
1) Budowę ul. Spornej. Planowany termin realizacji 09.2022 r. – 06.2023 r.
2) Budowę ul. Sportowej wraz z kanalizacją deszczową. Planowany termin realizacji 09.2022 r. – 06.2023 r.
3) Budowę ul. Rataja, na odcinku od ul. Bielawskiej do ul. Złotej wraz z kanalizacją deszczową. Planowany termin realizacji 09.2022 r. – 06.2023 r.
4) Budowę ul. Orzeszkowej wraz z kanalizacją deszczową i odcinkiem kanalizacji deszczowej w poboczu ul. Złotej do ul. Rataja i wylotem do rzeki Mrogi. Planowany termin realizacji 09.2022 r. – 06.2023 r.
5) Budowę Pl. Reymonta. Planowany termin realizacji 09 – 11.2022 r.
6) Budowę ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Żwirki wraz z kanalizacją deszczową.
Planowany termin realizacji 09.2022 r. – 06.2023 r.
7) Budowę ul. Olszowej. Planowany termin realizacji 05 – 07.2022 r.
8) Remont ul. Skokowskiego. Planowany termin realizacji 05 – 07.2022 r.
Na realizację zadania Gmina Miasta Głowno pozyskała dotację w wysokości do 4.560.000zł, w ramach rządowego funduszu inwestycji strategicznych. Wkład własny gminy 390.000 zł.
 
Gmina Miasta Głowno złożyła też dwa wnioski o przyznanie w ramach ww. funduszu dotacji w wysokości:
a) 4.702.500 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie miasta Głowna”.
W ramach zadania planuje się wykonanie nw. robót budowlanych:
 • Budowa ul. Granicznej na odcinku od ul. Żwirki do ul. Wiejskiej wraz z częściową kanalizacją deszczową i brakującym odcinkiem kanalizacji sanitarnej.
 • Budowa ul. Traugutta wraz z kanalizacją deszczową.
 • Budowa ul. Zapolskiej wraz z kanalizacją deszczową.
 • Budowa ul. Prusa wraz z kanalizacją deszczową.
 • Budowa ul. Ordona wraz z kanalizacją deszczową.
 • Budowa ul. Woskowej.
 • Budowa ul. Ptasiej.

Przewidywany termin realizacji zadania to 08.2022 r. – 08.2024 r.

b) 5.940.000 zł na realizację zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku”.
W ramach zadania planuje się wykonanie m.in. nw. robót budowlanych:
 • przebudowa widowni,
 • budowa systemu klimatyzacji i wentylacji,
 • modernizacja podłogi sceny i widowni,
 • modernizacja podłóg,
 • remont schodów wejściowych i tarasu,
 • modernizacja pomieszczeń WC,
 • modernizacja instalacji wewnętrznych,
 • urządzenie tarasu, ogródka gastronomicznego, parkingu i zieleni przy budynku wraz z miejscami do czynnej rekreacji,
 • remont ogrodzenia.
Przewidywany termin zakończenia 31.10.2023 r.