Komunikat Burmistrza Głowna

Komunikat Burmistrza Głowna

Українській громаді в Гловно
 
Агресія Росії проти України викликала лавину допомоги поляків, у тому числі й мешканців нашого міста. Гловно підтримує українців – збираючи подарунки, приймаючи біженців. У цій надзвичайно складній ситуації ще більш необхідною є координація та обмін інформацією з українцями, які проживають у Гловно. Ми хочемо, щоб ви відчули наше тепло і допомогу не лише в Гловно, а й в Україні. Попередні розмови з групою ваших співвітчизників показали, що створення неформального представництва української громади з Гловно в нашій місцевій владі, могло б допомогти у постійних контактах та інформуванні місцевої влади, про потреби та можливі проблеми, які виникають у громадян України, які проживають у нашому місті. Тому прошу розглянути питання про створення такого представництва, заявивши про свою допомогу, у вигляді надання місця зустрічі та оснащення його відповідним обладнанням. Від імені жителів нашого міста запевняю вас у нашій солідарності в ці важкі часи.
 
Ми пам’ятаємо, що без Вільної України немає Вільної Польщі.
 
Мер м. Гловно
 
Гжегож Янечек
 
Do społeczności Ukraińców w Głownie
 
Agresja Rosji na Ukrainę uruchomiła lawinę pomocy ze strony Polaków, również mieszkańców naszego miasta. Głowno wspiera Ukraińców – zbierane są dary, przybywają uchodźcy. W tej niezwykle trudnej sytuacji, tym bardziej potrzebna jest koordynacja i wymiana informacji z zamieszkującymi Głowno Ukraińcami. Chcemy, byście odczuli naszą serdeczność i pomoc, nie tylko w Głownie, ale również w Ukrainie. Dotychczasowe rozmowy z grupą Waszych rodaków wskazały, że powstanie przy naszym samorządzie nieformalnego przedstawicielstwa społeczności ukraińskiej z Głowna mogłoby pomóc w bieżących kontaktach i informowaniu samorządu o potrzebach i ewentualnych problemach, z jakimi mogą się zetknąć zamieszkujący nasze miasto obywatele Ukrainy. Zwracam się do Was więc o rozważenie powołania takiej reprezentacji, deklarując pomoc w postaci zapewnienia miejsca spotkań oraz wyposażenia go w odpowiedni sprzęt. W imieniu mieszkańców naszego miasta zapewniam Was o naszej solidarności w tych trudnych chwilach.
 
Pamiętamy, że bez Wolnej Ukrainy nie ma Wolnej Polski.
 
Burmistrz Głowna
 
Grzegorz Janeczek