Komunikat

Komunikat

W związku z napływem do Polski, w tym do województwa łódzkiego, obywateli Ukrainy, na prośbę Kierownika Oddziału Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, informujemy, że:

1) osoby przekraczające granicę powinny zgłosić się do punktów recepcyjnych w woj. podkarpackim lub lubelskim – tam otrzymają wszelką pomoc, również w zakresie organizacji zakwaterowania;
2) osoby przekraczające granicę pomijają niestety punkty recepcyjne, dlatego Wojewoda Łódzki uruchomił punkty informacyjne w Łodzi (na Dworcu Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska), do których Ukraińcy mogą kierować się z prośbą o pomoc;
3) osoby chcące otrzymać ochronę międzynarodową powinny kontaktować się bezpośrednio z Placówką Straży Granicznej w Łodzi (ul. Maczka 35, tel. /42/ 689-38-40);
4) osoby chcące otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy lub stały powinny kontaktować bezpośrednio się z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŁUW w Łodzi (ul. Piotrkowska 103, tel. /42/ 664-17-97).