Program Akademia Rozwoju – program społeczno-rozwojowy dla kobiet

Program Akademia Rozwoju – program społeczno-rozwojowy dla kobiet

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju zaprasza do udziału w Programie Akademia Rozwoju, adresowanym do mieszkanek mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich. Celem programu jest umożliwienie rozwoju zawodowego kobiet i wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy. Program składa się z bezpłatnych warsztatów online, konsultacji z trenerami, a także spotkań z ekspertami, adresowanych do kobiet, które ukończyły 18 rok życia i spełniają co najmniej dwa z poniższych warunków:

  1. mieszkają na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach,
  2. pozostają bezrobotne,
  3. w ich rodzinie występują problemy społeczne (np. piecza zastępcza, itp.),
  4. są matkami samotnie wychowującymi dzieci,
  5. mają orzeczoną niepełnosprawność,
  6. są rodzicami w rodzinach wielodzietnych, bądź pochodzą z takiej rodziny (więcej niż 3 dzieci),
  7. w ich życiu występuje inny niż wymienione wyżej istotny czynnik, który powoduje ich wyłączenie z aktywności społecznej lub zawodowej.

Informacje o Programie Akademia Rozwoju oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju

  • plakat informujący o Programie Akademia Rozwoju