Informacja

Informacja

Od dzisiaj (8 lutego 2022 r.) następuje zmiana organizacyjna w Urzędzie Miejskim w Głownie.
 
Z dotychczasowego Referatu Infrastruktury Technicznej zostały wyłączone zadania z zakresu mieszkalnictwa, spraw komunalnych oraz drogownictwa i transportu. Zostały one przeniesione do poszerzonego Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który od dziś nosi nazwę Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej. Numery telefonów i adresy mailowe znajdują się pod linkiem: https://www.glowno.pl/5117,referat-ochrony-srodowiska...
 
Dotychczasowy Referat Infrastruktury Technicznej został przekształcony w Referat Inwestycji, który skoncentruje się na zadaniach inwestycyjnych. Zmiana jest podyktowana koniecznością optymalnego przygotowania się do realizacji zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych, które Miasto Głowno pozyskało z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Numery telefonów i adresy mailowe znajdują się pod linkiem: https://www.glowno.pl/4827,referat-inwestycji