Nabór wniosków o dofinansowanie budowy przyłącza gazowego albo zakupu kotła na gaz ziemny

Nabór wniosków o dofinansowanie budowy przyłącza gazowego albo zakupu kotła na gaz ziemny

Burmistrz Głowna informuje, że od dnia 26 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Głownie będą przyjmowane wnioski od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców (w tym rolników) oraz od jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Głowno na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza gazowego albo na zakup kotła na gaz ziemny na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Głowno.

Dotacje celowe ze środków Gminy Miasta Głowno będą udzielane na pokrycie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego polegające na wykonaniu przyłącza gazowego albo na zakup kotła na gaz ziemny.

Dotacja na wykonanie przyłącza gazowego będzie udzielana w wysokości do 65% kosztów wykonania przyłącza, lecz nie więcej niż 1 300,00 zł.

Dotacja na zakup kotła gazowego na gaz ziemny będzie udzielana w kwocie 1 300,00 zł.

Środki przeznaczone na dotacje zarezerwowane w budżecie Gminy Miasta Głowno na 2022 r. – 50 000 zł.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 42 237 25 45 w. 320.

Wnioski można składać pocztą na adres ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno, przez e-puap na adres: /UMGlowno/skrytka oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1 w godzinach pracy Urzędu.