Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje o planowanym naborze wniosków w ramach: prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, szkoleń, bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, bonów szkoleniowych dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

  • Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu