Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w roku 2022 zadań publicznych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w roku 2022 zadań publicznych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w roku 2022 zadań publicznych - wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje.