Nowe świadczenie - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) i zmiany w świadczeniu 500+

Nowe świadczenie - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) i zmiany w świadczeniu 500+

Od 1 stycznia 2022 r. w obszarze wsparcia rodziny dostępne jest nowe rozwiązanie z rządowego programu Polski Ład. Jest to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO), czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12 miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35 miesiąc życia. Przyznawaniem i wypłacaniem tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o RKO będzie można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną a środki wypłacane będą tylko na konto bankowe.

Ponadto od 1 stycznia 2022 roku to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia 500+ i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Więcej informacji na temat RKO oraz zmian w świadczeniu 500+ znajdą Państwo na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/

  • Zmiany w świadczeniu 500+
  • Zmiany w świadczeniu 500+
  • Zmiany w świadczeniu 500+
  • Zmiany w świadczeniu 500+