Lista organizacji ubiegających się o dotacje z budżetu miasta Głowna

Lista organizacji ubiegających się o dotacje z budżetu miasta Głowna

Lista organizacji ubiegających się o dotacje z budżetu miasta Głowna, rodzaj zadań oraz wysokość wnioskowanych kwot dotacji na realizację w roku 2022 zadań publicznych.