Nowe świadczenie - dodatek osłonowy

Nowe świadczenie - dodatek osłonowy

Urząd Miejski w Głownie informuje, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę tzw. dodatku osłonowego. Dodatek ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a jego kwota będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego będzie niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć:

  • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: htts://epuap.gov.pl

– do 31 października 2022 r. podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego;

  • za pośrednictwem poczty polskiej

– do 31 października 2022 r. na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 95-015 Głowno, ul. Ludwika Norblina 1;

  • osobiście – do 31 października 2022 r. 

– w poniedziałek w godz. 7:30-16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1.

Formularz wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać w siedzibie MOPS w Głownie (ul. Ludwika Norblina 1) lub pod linkiem: https://mops.glowno.pl/index.php/mops-menu-download/category/5-mops-download-dod-oslonowy

Szczegółowe informacje nt. nowego świadczenia można uzyskać w MOPS w Głownie pod nr tel.: 42 719-27-25, 42 719-27-09, 42 710-72-22 – w poniedziałki w godz. 7:30-16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30.