LIII sesja Rady Miejskiej w Głownie

LIII sesja Rady Miejskiej w Głownie

Po raz 53. obradowała Rada Miejska w Głownie. Na wczorajszej (22.12.2021 r.) sesji radni przyjęli kilka uchwał, w tym najważniejszą – uchwałę budżetową na rok 2022.
 
Przed podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na rok 2022 radni długo i szczegółowo dyskutowali podczas poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Głownie nad sytuacją finansową samorządu w kontekście ogólnopolskim. Wskazywano na wiele niewiadomych, związanych ze stanem gospodarki, nowymi rozwiązaniami podatkowymi, postępującą inflacją oraz innymi niekorzystnymi prognozami, związanymi ze wzrostem m.in. kosztów energii. W zakresie spraw inwestycyjnych – oprócz innych działań – wskazywano przede wszystkim na plan realizacji inwestycji drogowych w Głownie, co jest związane z otrzymaniem przez nasze miasto dotacji w ramach tzw. Polskiego Ładu. Budżet Miasta Głowna na rok 2022 można pobrać ze strony: https://glowno.bip.net.pl/?c=428
 
Oprócz podjęcia uchwały budżetowej na rok 2022 Rada Miejska w Głownie podjęła także uchwały w następujących sprawach: zmian w tegorocznym budżecie miasta; przejęcia przez Głowno zadań powiatu zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta na rok 2022; zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Miasta Głowno oraz sposobu ich rozliczania; przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2022 roku; a także uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032.