Informacja z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Informacja z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Informacja z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.