Lista podmiotów ubiegających się o dotacje celowe z budżetu miasta Głowna w 2022 r.

Lista podmiotów ubiegających się o dotacje celowe z budżetu miasta Głowna w 2022 r.

Lista podmiotów ubiegających się o dotacje celowe z budżetu miasta Głowna w 2022r. zgodnie ze złożonymi ofertami w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasta Głowno w miejscu ich zamieszkania w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.