Stypendia dla młodych sportowców

Stypendia dla młodych sportowców

Pięciu znakomitych sportowców otrzymało stypendia sportowe od Burmistrza Głowna. Powołana przez burmistrza Komisja Stypendialna do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego oraz wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe dla uczniów zamieszkałych na terenie Głowna pozytywnie zaopiniowała stypendia dla:
  • Barbary Gorzkiewicz - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu Szkoła Mistrzostwa Sportowego;
  • Małgorzaty Jakóbiec – Publiczne LO Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Michaliny Leszkiewicz – VI LO w Łodzi;
  • Anny Baran – Szkoła Podstawowa nr 3 w Głownie;
  • Piotra Mabiki – Szkoła Podstawowa nr 3 w Głownie.

Wielkie gratulacje i życzenia sukcesów sportowych w 2022 roku!

 
  • Stypendia dla młodych sportowców