40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

W dniu 13 grudnia 1981 r. na terenie całego kraju został wprowadzony stan wojenny. O fakcie tym poinformował społeczeństwo generał Wojciech Jaruzelski w swoim wystąpieniu o godz. 6 rano w Polskim Radio, a także w Telewizji Polskiej. Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 r. a zniesiono go 22 lipca 1983 r.
 
Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, m.in. brak zaopatrzenia w sklepach w żywność i produkty pierwszej potrzeby, a także zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego w kraju wobec zbliżającej się zimy. Za rzeczywiste powody uznane są powszechnie obawy komunistów przed utratą władzy, związane z brakiem kontroli nad Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, a także walki w łonie stronnictw Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która sprawowała niepodzielne rządy w Polsce ludowej.
 
Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie i aresztowanie działaczy Solidarności na czele z jej przywódcą Lechem Wałęsą. We wprowadzaniu stanu wojennego wzięło w sumie udział ok. 70 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, ponad 30 tys. funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czołgi, wozy opancerzone i siły powietrzne. W trakcie jego trwania internowano łącznie ponad 10 tysięcy działaczy opozycji, a życie straciło kilkadziesiąt osób, w tym 9 górników kopalni „Wujek”, podczas pacyfikacji strajku.
 
W 40. rocznicę tych tragicznych wydarzeń na budynkach Urzędu Miejskiego w Głownie wywieszone zostały flagi państwowe oraz miejskie.