Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszonym konkursem na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.