Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierz ogłasza od dnia 02.04.2020 r. do odwołania nabór wniosków na udzielenie niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających 1-9 osób) przyznawanej na podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wnioski można składać w następujący sposób:

WERSJA PAPIEROWA składa się z:
•    2 egzemplarzy umowy,
•    wniosku,
•    wzoru wniosku o umorzenie.
Na etapie składania wniosku umowa musi być już podpisana (czytelnie wraz z pieczątką) przez mikroprzedsiębiorcę. Niepodpisanie umowy będzie skutkowało koniecznością ponownej wizyty w urzędzie celem podpisania umowy.

Wnioski należy wrzucić do skrzynki wystawionej przed Powiatowym Urzędem Pracy
w Zgierzu, ul. Barona 10 z napisem „TARCZA ANTYKRYZYSOWA” lub wysłać na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
ul. Barona 1
95-100 Zgierz
z dopiskiem „Tarcza antykryzysowa"
 
WERSJA ELEKTRONICZNA poprzez platformę praca.gov.pl lub e-PUAP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).  

Wnioski wraz z umowami przesyłane do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu przez e-PUAP oraz praca.gov.pl MUSZĄ BYĆ WSZYSTKIE PODPISANE (podpisane tzn. opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, każdy dokument z osobna).
W przypadku braku podpisu każdego ze składanych dokumentów, wniosek będzie wymagał uzupełnienia, co zdecydowanie wydłuży czas jego realizacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu pod nr telefonu: tel. 42 714-12-64, 714-12-66. Z uwagi na dużą ilość telefonów prosimy o cierpliwość i kierowanie zapytań drogą elektroniczną, na adres pozyczkakoronawirus@pupzgierz.pl

Więcej informacji oraz wzory wniosków i umowa są dostępne do pobrania na stronie:
https://zgierz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka?fbclid=IwAR0o08f-1L0HOyt5L-MfzbR3CGas7qc3tpuwVoJTFGj4bXwHU-nAl8MtSk4