Komunikat w sprawie Targowiska Miejskiego w Głownie

Komunikat w sprawie Targowiska Miejskiego w Głownie

W związku ze stanem epidemii Targowisko Miejskie w Głownie pozostaje zamknięte. W obecnej bowiem sytuacji nie jest możliwe spełnienie na terenie targowiska wszystkich rygorystycznych norm, wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przychylając się jednakże do próśb rolników, producentów rolnych i sadowników oraz chcąc zapewnić mieszkańcom Głowna dostęp do dobrej, polskiej żywności, Burmistrz Głowna wraz
z Miejskim Zakładem Komunalnym w Głownie postanowił zezwolić na sprzedaż wyłącznie płodów rolnych na parkingu od strony ul. Złotej. Jest to teren bezpośrednio przyległy do Targowiska Miejskiego, a więc miejsca, do którego przyzwyczajeni są zarówno kupcy, jak i mieszkańcy Głowna. W tym celu wyznaczono 34 stoiska do sprzedaży.

Aby móc prowadzić sprzedaż, osoba prowadząca gospodarstwo rolne, sadownicze lub producent rolny powinien zgłosić się do Biura MZK w Głownie ul. Dworska 3 celem podpisania umowy bezpłatnego użyczenia. Możliwość podpisania umowy w dniach 8 i 9 kwietnia, w godz. 9:00-13:00. Od dnia 14 kwietnia w każdy pracujący dzień tygodnia. Konstrukcja umowy nie ogranicza terminów i godzin handlowych i pozostawia je w gestii handlowców. 

Prowadzenie sprzedaży w nowej formule na parkingu od strony ulicy Złotej zobowiązuje handlujących do zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na przedmiocie użyczenia osobom, a także do spełnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganych warunków sanitarnych. W szczególności dotyczy to stosowania się do przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wyrażamy nadzieję, że taka formuła, która jest wykorzystywana obecnie w wielu miastach Polski da szansę na potrzymanie handlu zdrową żywnością, pochodzącą bezpośrednio od polskich producentów.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu: 42 719-10-35.