Komunikat dla przedsiębiorców z Głowna

Komunikat dla przedsiębiorców z Głowna

W związku z trudną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, burmistrz Głowna informuje, że na uzasadniony wniosek istnieje możliwość przesunięcia terminu płatności należności na rzecz Gminy Miasta Głowno o charakterze cywilno-prawnym.