Kolejne wsparcie dla przedsiębiorców

Kolejne wsparcie dla przedsiębiorców

Dzisiaj (23 kwietnia 2020 r.) odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Głownie. Radni jednogłośnie przyjęli na niej zaproponowaną przez burmistrza uchwałę w sprawie czasowego zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta Głowna. To kolejna uchwała Rady Miejskiej, która ma na celu pomoc lokalnym przedsiębiorcom w czasie pandemii koronawirusa.

Rada Miejska w Głownie po raz pierwszy debatowała w trybie zdalnym. Radni uchwalili, że w miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie to ma zastosowanie do gruntów, budynków i budowli wykorzystywanych tylko i wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej czasowo ograniczonej przepisem §8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 658, poz. 673, poz. 674). Chodzi tu o m.in. restauracje, lokale gastronomiczne, zakłady fryzjerskie, gabinety kosmetyczne, działalność związaną ze sportem itp. Celem władz miasta jest pomoc tym przedsiębiorcom, którzy decyzją władz państwowych nie mogą w obecnym stanie pandemii prowadzić normalnej działalności usługowej. Warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, formularza stanowiącego załącznik do tej uchwały.

Uchwałę o takiej treści burmistrz Głowna zapowiadał już w zeszłym tygodniu, zaraz po przyjęciu na uprzedniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głownie rozwiązań pozwalających na przedłużenie terminów rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa.

Warto przypomnieć, że przedsiębiorcy, prowadzący działalność w innych branżach, mogą również ubiegać się o ulgi, rozłożenie w czasie, a nawet umorzenie podatku na normalnych warunkach, określonych w ordynacji podatkowej.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że liczymy na opinie środowiska przedsiębiorców miasta Głowna, którzy na co dzień prowadzą firmy i mogą zarówno ocenić skalę pomocy, przygotowanej przez rząd, jak i odnieść się do naszej lokalnej rzeczywistości. Wiedza ta jest dla samorządu bardzo istotna. Wszystkich Państwa, którzy chcieliby podzielić się swoimi uwagami, opiniami, pomysłami jeszcze raz prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: razemzbiznesem@glowno.pl Każda sugestia zostanie przeanalizowana z punktu widzenia zgodności z przepisami i możliwości budżetowych miasta.