Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.06.2020 r.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.06.2020 r.

Na prośbę Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi publikujemy nowe wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.06.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.