Pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców z łódzkiego

Pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców z łódzkiego

Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego dotknięci skutkami epidemii COVID-19 mogą ubiegać się w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego o pożyczki płynnościowe. Łączna kwota udzielonych pożyczek wyniesie 58 823 000 zł, z czego 8 823 000 zł to wkład ŁARR.

W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej m.in.
-na wynagrodzenia dla pracowników (w tym także składowe należne ZUS, Urzędowi Skarbowemu)
-koszty personelu pracującego na ternie firmy,
-zobowiązania publiczno-prawne,
-spłatę zobowiązań handlowych,
-pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury,
-zakup towarów i półproduktów.

Oprocentowanie pożyczki wyniesie 0,1% lub 0,99% w skali roku w zależności od okresu spłaty i wysokości pożyczki. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać pożyczkę maksymalnie do 1 000 000 zł i z okresem spłaty do 72 miesięcy. Pożyczka jest udzielana bez prowizji, bez marży, bez WIBOR oraz nie są pobierane opłaty za przyjmowanie i rozpatrzenie wniosków.

Więcej informacji na stronie www.larr.pl