Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Głownie rozpoczęły się miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości. Główne uroczystości odbyły się na Placu Wolności, gdzie reprezentanci wielu instytucji i środowisk złożyli wieńce pod obeliskiem upamiętniającym 10. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 
Przed głównymi uroczystościami zostały złożone wiązanki kwiatów na mogiłach upamiętniających żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny. Po zakończeniu Mszy Świętej uformował się pochód, który przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP Głowno przeszedł na Plac Wolności. Po drodze burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek i przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie Grzegorz Szkup złożyli kwiaty pod Pomnikiem Bojowników w Parku Armii Krajowej. Główna część uroczystości rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego, po wykonaniu którego burmistrz wygłosił okolicznościowe przemówienie, nawiązując do ponad stuletniej walki Polaków o wolność i niepodległość oraz wskazując na aktualną sytuację na granicy z Białorusią. Podobne w duchu przemówienie wygłosił Marek Matuszewski – Poseł na Sejm RP, który podkreślił potrzebę jedności wobec zagrożenia, w obliczu jakiego stanęła Rzeczpospolita.
 
Kulminacyjną częścią obchodów było złożenie kwiatów pod obeliskiem, upamiętniającym odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Oprócz reprezentantów samorządu miejskiego w osobach burmistrza Grzegorza Janeczka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie Grzegorza Szkupa i zastępcy burmistrza Magdaleny Błaszczyk, kwiaty złożyli: poseł Marek Matuszewski, reprezentacja Sejmiku Województwa Łódzkiego w osobach wiceprzewodniczącego sejmiku Zbigniewa Linkowskiego i radnej sejmiku Edyty Strumian, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Zgierzu -  starosta zgierski Bogdan Jarota, członek zarządu powiatu Wojciech Brzeski i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zgierskiego Ireneusz Skurzyński, delegacja Gminy Głowno w osobach wójta Marka Jóźwiaka i sekretarz gminy Jolanty Szkup oraz wiele innych delegacji reprezentujących stowarzyszenia, jednostki organizacyjne i spółki miejskie, organizacje społeczne, partie polityczne i służby mundurowe.
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości