Spotkanie członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Spotkanie członków Związku Emerytów, Rencistów i Iwalidów

W dniu 10 listopada odbyło się spotkanie członków Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zorganizowane z okazji symbolicznego przekazania nowej siedziby Związku przy ulicy Kościuszki 11/13. W trakcie spotkania Magdalena Błaszczyk - Zastępca Burmistrza Głowna życzyła seniorom szczęścia, zdrowia i wielu wspaniałych chwil w zaprzyjaźnionym gronie. W wydarzeniu wzięła także udział Edyta Strumian – dyrektor Żłobka Miejskiego w Głownie, a jednocześnie radna Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych oddziałów Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Życzymy, aby wszystkie spotkania w nowej siedzibie były udane.

  • Zastępca Burmistrza Głowna z przewodniczącą Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Alicją...
  • Zastępca Burmistrza Głowna z przewodniczącą Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Alicją...
  • Zastępca Burmistrza Głowna z przewodniczącą Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Alicją...
  • Członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wraz z Zarządem i Zastępcą Burmistrza Głowna
  • Członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów