Głowieńskie placówki z dotacją na rozwój czytelnictwa

Głowieńskie placówki z dotacją na rozwój czytelnictwa

Gmina Miasta Głowno otrzymała dotację celową w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.

Dzięki otrzymanej dotacji przedszkola i szkoły, dla których Gmina Miasta Głowno jest organem prowadzącym, będą mogły wzbogacić swoje zasoby o pozycje książkowe będące nowościami wydawniczymi (w przypadku szkół niebędących podręcznikami) oraz przeznaczyć część środków na działania promujące czytelnictwo. Książki mogą być opublikowane drukiem lub na innym nośniku (w tym książki obrazkowe, mówione i elektroniczne), które są dostępne na rynku księgarskim. Szkoły dodatkowo otrzymaną dotacje mogą przeznaczyć na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych. Kwota otrzymanego wsparcia dla placówek wychowania przedszkolnego: 9 000 zł –  po 3 000 zł dla każdego z przedszkoli oraz 36 000 zł dla szkół podstawowych – po 12 000 zł dla każdej ze szkół. Łączna kwota otrzymanego wsparcia 45 000 zł – wkład finansowy własny – 11 250,00 zł, całkowity koszt zadania – 56 250 zł.

Nasze miasto otrzymało dla wszystkich placówek maksymalną możliwą kwotę wsparcia tj.:

  1. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Głownie – 3 000 zł,
  2. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Głownie – 3 000 zł,
  3. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Głownie – 3 000 zł,
  4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w  Głownie – 12 000 zł,
  5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie – 12 000 zł,
  6. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie – 12 000 zł.