Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie

Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie

 1. Nazwa zadania: „Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie”.

 2. Wartość ogólna Zadania: 17.400,00 zł

 3. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi – 15.660,00 zł.

 4. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie realizowany jest Program Edukacji Ekologicznej dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kwota zadania: 15.660,00 zł.

 1. W ramach realizacji programu odbyły się 4 spotkania warsztatowe zorganizowane przez „Experymentarium” w Łodzi. Mogli z nich skorzystać wszyscy uczniowie w formie zdalnej
  na platformie edukacyjnej. Uczniowie klas I-III na zajęciach „Woda, tajemnice H2O” poznali rodzaje wód występujących w przyrodzie, właściwości wody, zapoznali się z pojęciem obiegu wody w przyrodzie, oraz zmianami stanu skupienia wody. Starsi uczniowie z klas IV-VIII uczestniczyli w zajęciach: „Eksperymenty z wodą”, „Kto oddycha w wodzie”, „Oszczędzasz wodę – chronisz przyrodę” w czasie, których uczniowie utrwalili i poszerzyli wiedzę na następujące tematy:

 • zasoby wody;

 • pochodzenie wody na Ziemi;

 • obieg wody w przyrodzie;

 • ekosystem wodny;

 • zwierzęta żyjące w wodzie;

 • wpływ chmur na klimat;

 • przemysł, a czystość wody;

 • zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych;

W roku szkolnym 2020/2021 w szkole odbyły się konkursy plastyczne: „Otoczeni wodą” i „Czysta woda podstawą zdrowego żywienia”, oraz turniej wiedzy pt. „Woda w życiu człowieka”.

 • W konkursie plastycznym pt. „Otoczeni wodą” zorganizowanym w listopadzie 2020 r. wzięli udział uczniowie klas I-III. Jego celem było zachęcenie do wnikliwej i samodzielnej obserwacji otoczenia, zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i uświadomieniu konieczności dbania o czystą wodę. Komisja konkursowa nagrodziła 20 uczniów.

 • Konkurs plastyczny „Czysta woda podstawą zdrowego żywienia” skierowany był do uczniów klas IV-VIII. Został przeprowadzony w trybie zdalnym w grudniu 2020 r. Jego celem było ukazanie, jak ważnym składnikiem naszego organizmu jest woda, oraz podkreślenie jej wartości w odżywianiu człowieka. Komisja konkursowa nagrodziła 20 uczestników.

 • W Turnieju wiedzy pt. „Woda w życiu człowieka” w lutym 2021 r. wzięło udział 36 uczniów klas I-VIII. W związku z tym, że konkurs odbywał się w systemie zdalnym zrezygnowano z zaplanowanej rywalizacji sportowej. Uczniowie rozwiązywali testy na platformie edukacyjnej. Efektem przygotowań i udziału w konkursie było znaczne poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, w szczególności problematyki ochrony zasobów wodnych. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą i chętnie uczestniczyli w turnieju. Nagrodzono 20 uczniów z najwyższymi wynikami.

Po powrocie do edukacji stacjonarnej zorganizowano akcję „Światowy Dzień Wody”, którą ze względu na specyficzne warunki nauki związane z pandemią, połączono z obchodami Dnia Ziemi. Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi na terenie szkoły uczniowie w klasach przygotowali wiersze i rymowanki oraz plakaty o tematyce wody. W każdej klasie na lekcjach przyrody i biologii zostały wyświetlone prezentacje multimedialne. Uczniowie wykorzystali wcześniej zdobytą wiedzę o zasobach wodnych i zachowaniach proekologicznych.

W trakcie realizacji wymienionych zadań wykorzystano materiały biurowe, papiernicze i eksploatacyjne. Przygotowane zostały karty pracy dla uczniów, powstały gazetki okolicznościowe w klasach. W ramach dofinansowania zakupiono również nagrody dla biorących udział w konkursach.

W ramach projektu w czerwcu 2021 r. odbyły się trzy wycieczki:

 1. Do oczyszczalni ścieków w Głownie. Dzięki tej wizycie uczniowie mieli okazję poszerzyć wiedzę z zakresu biologii, chemii i wiedzy o ochronie środowiska oraz uzmysłowić sobie, jak długo trwa proces oczyszczania ścieków. Celem wycieczki było zapoznanie z historią powstania oczyszczalni ścieków, poznanie kolejnych etapów  oczyszczania ścieków (mechaniczne i biologiczne) oraz ogólna charakterystyka pracy urządzeń znajdujących się na terenie zakładu.

 2. Wycieczka nad jezioro Jeziorsko i do Uniejowa. W programie wycieczki było zwiedzanie obiektów zbiornika wodnego Jeziorsko oraz pobyt na basenach termalnych w Uniejowie. Uczniowie zapoznali się z zasadą działania zbiornika retencyjnego Jeziorsko oraz elektrowni wodnej. Później udali się do Uniejowa, by móc skorzystać ze źródeł wody geotermalnej. Celem wycieczki było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów w zakresie możliwości wykorzystywania odnawialnych zasobów przyrody i dostrzeżenie ich pozytywnego wpływu na środowisko.

 3. Uczniowie zwiedzili Rezerwat Niebieskich Źródeł wchodzący w skład zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Zapoznali się z historią powstania rezerwatu i formami ochrony przyrody w tym miejscu (Park krajobrazowy, Rezerwat, Obszar Natura 2000). Odbyli wycieczkę po Sulejowskim Parku Krajobrazowym i zapoznali się z ekosystemem Zalewu.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/