50. sesja Rady Miejskiej w Głownie

50. sesja Rady Miejskiej w Głownie

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głownie radni podjęli m.in. kilka uchwał o charakterze budżetowym, w tym o zwiększeniu wydatków na realizację zadań z ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna. Podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia założeń do „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2036”, uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, a także ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie.
 
Zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2021, których dokonali radni podczas sesji, polegały m.in. na zwiększeniu dochodów o kwotę dotacji ze środków PFRON na zakup schodołazu w wysokości 4 470,00 zł, a także zwiększeniu wydatków inwestycyjnych: o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę pieca w Żłobku Miejskim w Głownie, o kwotę 25 000,00 zł na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Ułańskiej w Głownie” oraz o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Budowa ul. Modrzewiowej w Głownie”. Zwiększono także dotację na przedszkola niepubliczne, łącznie o kwotę 377 000,00 zł.
 
Radni postanowili także zwiększyć wydatki na zadania z Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na 2020 rok. W wyniku rozstrzygniętych przetargów okazało się bowiem, że wszystkie projekty przekroczyły zakładany budżet. Zwiększono zatem wydatki o kwotę 6 000,00 zł na zadanie pn.: „Plac zabaw wraz z siłownią plenerową na Osiedlu Huta Józefów”, a wydatki na zadanie pn.: „Modernizacja Placu zabaw na Osiedlu Sikorskiego” zwiększono o 12 000,00 zł. Zmniejszono natomiast wydatki na zadanie pn. „Plażing na ulicy Plażowej – zakup leżanki obrotowej i miejskich hamaków” o brakującą na dwa poprzednie zadania kwotę 18 000,00 zł. Realizacja zadania pn. „Plażing na ulicy Plażowej…” została przesunięta na wiosnę przyszłego roku i będzie realizowana ze środków zapisanych w przyszłorocznym budżecie.
 
W celu realizacji obowiązku ustawowego, radni podjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia założeń do „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2036”. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. Istotne było również podjęcie przez radnych uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane na ten cel wydatki mogą przekroczyć dochody nawet o 1 000 000,00 zł. W związku z powyższym Gmina Miasta Głowno zobowiązała się do pokrycia brakującej części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych.
 
Rada Miejska podjęła także uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie. Druhowie, biorący udział w działaniu ratowniczym otrzymają za każdą godzinę ekwiwalent w wysokości: 20,00 zł, natomiast za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymają ekwiwalent w wysokości: 16,00 zł za każdą godzinę.
 
Na koniec radni mieli okazję zapoznać się z krótką prezentacją na temat działalności Stowarzyszenia LGD „Polcentrum”, którą przygotowała Beata Wszołek-Lewandowska – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Głownie, a jednocześnie prezes stowarzyszenia.