Nagrody Burmistrza dla pięciu nauczycielek

Nagrody Burmistrza dla pięciu nauczycielek

Coroczna uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza Głowna dla wyróżniających się nauczycieli odbyła się w Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Nagrodzeni zostali wyłonieni przez funkcjonującą w mieście komisję na podstawie kandydatur zgłaszanych przez rady pedagogiczne. W tym roku nagrody otrzymało pięć nauczycielek: Marlena Gładys-Zakrzewska, Dorota Janeczek, Małgorzata Kłosińska, Aneta Kowalczyk i Marta Miazek.
 
Uroczystość odbyła się w nowej formule. Po wystąpieniu Burmistrza Głowna, w którym dziękował nauczycielom, dyrekcjom szkół, pracownikom pedagogicznym, rodzicom i uczniom za nieoceniony wkład w rozwój głowieńskiej oświaty, poszczególni dyrektorzy szkół prezentowali wyróżnione nauczycielki. Po zakończeniu tej części uroczystości, nastąpiło wręczenie wyróżnionym paniom nagród oraz kwiatów (z powodu choroby w uroczystości nie mogły uczestniczyć Marlena Gładys-Zakrzewska i Marta Miazek, w imieniu których nagrody odebrały ich przełożone). Na zakończenie burmistrz dziękował Barbarze Lisowskiej – kierownik Referatu Oświaty i Infrastruktury Społecznej oraz wszystkim pracownikom referatu. W uroczystości uczestniczyli też radni Rady Miejskiej w Głownie z wiceprzewodniczącą Beatą Wszołek-Lewandowską na czele oraz Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Głownie Marzena Kowalska.
 
Poniżej prezentujemy sylwetki i wybrane dokonania nagrodzonych w tym roku nauczycielek.
 
Marlena Gładys-Zakrzewska – nauczycielka dyplomowana Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie z 13-letnim stażem w pracy pedagogicznej. Współkoordynatorka międzynarodowych projektów mających na celu promowanie zdrowego, ekologicznego stylu życia. Współorganizatorka licznych przedsięwzięć prozdrowotnych i proekologicznych, za które placówka otrzymała od WFOŚiGW w Łodzi tytuły ,,Ekobelfry-Ekoszkoły”. Jej wychowankowie otrzymywali liczne wyróżnienia m.in.: w Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Małego Dziecka, Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Grafikalia ,,Marzenia Mogą Wszystko” itp. Współorganizatorka wielu akcji charytatywnych tj.: ,,Aniołkowe Granie”, ,, Zostań Super Zakrętakiem”, ,,Zbiórki Darów dla Urwiska z Głowieńskiego Przytuliska”, WOŚP, ,,Życie ze Smakiem dla Natanka”, ,,Serce dla Kacperka”. Odznaczona srebrną Odznaką Ligi Ochrony Przyrody.
 
Dorota Janeczek pracuje w SP3 w Głownie od 33 lat, uczy geografii, przyrody i techniki. Jest nauczycielem dyplomowanym. W pracy posługuje się nowoczesnymi metodami, rozwijając zdolności i zainteresowania swoich uczniów. Od wielu lat prowadzi dla uczniów Koło Ekologiczne, a od 2019 r. Koło Geograficzne. Była inicjatorką powstania w szkole pierwszej w Głownie ekopracowni w ramach programu „Moja Ekopracownia” i ogródka dydaktycznego. Z jej inicjatywy i zaangażowania szkoła przystąpiła do programu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Przy współpracy z policją, a także Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi organizuje na terenie szkoły egzamin na kartę rowerową. Jej uczniowie mieli wiele okazji do wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami w różnorodnych zewnętrznych konkursach, jak: zdobycie tytułu laureata I miejsca i III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Edi Panda z geografii rok szkolny 2019/20 dla klas VI, zdobycie tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z geografii rok szkolny 2020/21. Należy dodać, że te sukcesy miały miejsce w trakcie czasowego ograniczenia pracy szkół.
 
Małgorzata Kłosińska – nauczycielka mianowana matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie z 19-letnim stażem pracy. Z zaangażowaniem prowadzi zajęcia rozwijające zainteresowania i przygotowujące uczniów do konkursów: Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur oraz Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego. Zapewnia możliwość rozwoju zarówno uczniom szczególnie uzdolnionym, jak i uczniom z trudnościami matematycznymi, organizując dla każdej z grup zajęcia dodatkowe. Jest szkolnym koordynatorem akcji „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”. Współorganizowała udział uczniów szkoły w zajęciach na Politechnice Łódzkiej na temat „Była sobie matematyka. Liczby-ludzie-praktyka.”. W ramach akcji Łódzkiego Urzędu Statystycznego pod hasłem „Edukacja statystyczna” zorganizowała zajęcia na temat „Rynek pracy – prawda i mity” oraz „Łódź na tle innych dużych miast”. Brała udział w ewaluacji zewnętrznej szkoły, była szkolnym koordynatorem Dnia Bezpiecznego Internetu oraz szkolnym koordynatorem Internetowego Konkursu Strażackiego organizowanego przez Państwową Straż Pożarną.
 
Aneta Kowalczyk – nauczycielka mianowana języka angielskiego oraz wicedyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głownie z 22-letnim stażem w pracy pedagogicznej. Świetna organizatorka i koordynatorka m.in. 6-miesięcznego projektu wymiany młodzieży Erasmus plus „Reset yourself – be ecofriendly”, dotyczącego ochrony środowiska i przetwarzania surowców wtórnych, którego partnerami były szkoły z 5 krajów: Estonii, Litwy, Wielkiej Brytanii, Grecji i Portugalii. Znana jest z korzystania w pracy z technologii informatycznych oraz programów multimedialnych i edukacyjnych. Efektem jej pracy są najwyższe w Głownie wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej). Nieustannie doskonali swój warsztat, uczestnicząc w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Posiada uprawnienia egzaminatora języka angielskiego. Od roku szkolnego 2020/21 koordynuje pracę dziennika elektronicznego oraz odpowiadała za płynne wprowadzenie w szkole nauczania zdalnego.
 
Marta Miazek – nauczycielka w Miejskim Przedszkolu Nr 2. Nieustannie wzbogaca i poszerza ofertę zajęć dla dzieci. Realizuje dodatkowe programy z zakresu promocji zdrowia, bezpieczeństwa i profilaktyki oraz edukacji ekologicznej. Opracowała i wdrożyła program autorski wychowania obywatelskiego i patriotycznego pn. ,,Jestem Polakiem i Europejczykiem”. Jest współautorką realizowanego przez siebie programu zajęć teatralnych dla dzieci pn. „Bajkowy świat”, a także autorskiego projektu czytelniczego pn. ,,Bajkowa księga”. Zorganizowała wiele wycieczek edukacyjnych, uroczystości i imprez przedszkolnych. Promuje zdolności swoich wychowanków w licznych konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim oraz m.in. w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym na plakat XI Światowych Dni Bajki w Olsztynie. Podejmuje także działania na rzecz osób potrzebujących – była niejednokrotnie inicjatorem i koordynatorem akcji społecznych i charytatywnych organizowanych corocznie przez przedszkole.
 • Burmistrz w towarzystwie nagrodzonych nauczycielek
 • Burmistrz z Dyrektorem SP1 i Panią Anetą Kowalczyk
 • Burmistrz z Dyrektor SP2 i Panią Małgorzata Kłosińską
 • Burmistrz z Dyrektor SP3 i Panią Dorotą Janeczek
 • Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek
 • Kwiaty dla nagrodzonych
 • Dyrektor MP1 Pani Izabella Kotecka
 • Dyrektor MP2 Pani Marzena Karwacka
 • Dyrektor SP1 Pan Adam Kubiak
 • Dyrektor SP2 Pani Beata Pilarska
 • Dyrektor SP3 Pani Anna Zielińska
 • Burmistrz i Pani Kierownik Referatu Oświaty i Infrastruktury Społecznej wręczający wyróżnienie Dyrektor MP1
 • Burmistrz wręczający wyróżnienie Dyrektor MP2
 • Burmistrz wręczający wyróżnienie Pani Anecie Kowalczyk
 • Pani Aneta Kowalczyk
 • Burmistrz wręczający wyróżnienie Pani Małgorzacie Kłosińskiej
 • Pani Małgorzata Kłosińska
 • Burmistrz wręczający wyróżnienie Pani Dorocie Janeczek
 • Pani Dorota Janeczek
 • Prezes Oddziału ZNP w Głownie - Pani Marzena Kowalska wręczająca kwiaty
 • Radne Rady Miejskiej w Głownie: Pani Beata Wszołek - Lewandowska i Pani Maria Furga
 • Burmistrz z Kierownik Referatu Oświaty i Infrastruktury Społecznej Panią Barbarą Lisowską
 • Tort z okazji Dnia Edukacji Narodowej