Ogłoszenie Burmistrza Głowna

Ogłoszenie Burmistrza Głowna

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę, na okres 5 dni od 29.10.2021 r. do 2.11.2021 r., części nieruchomości gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Głowno położonych w Głownie, w pasie ul. Rynkowskiego w obrębie ewidencyjnym „GŁOWNO-11” obejmujących miejsca handlowe 1-20 znajdujące się na działkach nr 78/2, 78/3 oraz w pasie ul. Piaskowej w obrębie ewidencyjnym ,,GŁOWNO-5” obejmujące miejsca handlowe 1-8 znajdujące się na działce nr 21.