82. rocznica agresjii ZSRR na Polskę

82. rocznica agresjii ZSRR na Polskę

W dniu 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie tereny Rzeczpospolitej Polskiej, która bohatersko broniła się przed atakiem hitlerowskich Niemiec. Atak ZSRR na Polskę był aktem agresji i pierwszym krokiem w realizacji postanowień tajnego niemiecko-sowieckiego protokołu z 23 sierpnia 1939 r. nazywanego powszechnie paktem Ribbentrop-Mołotow. Tym samym Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji. Efektem tych działań był rozbiór osamotnionej Polski.

Do niewoli dostało się około ćwierć miliona podoficerów, oficerów i generałów Wojska Polskiego. Oprócz nich sowieci uwięzili 120 tysięcy funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza, policji, straży więziennej, straży leśnej, a także urzędników państwowych, bankowych oraz księży. Wielu z nich nigdy nie wróciło do domu, w tym co najmniej 21 768 przedstawicieli elit wojskowych i cywilnych, którzy zostali wiosną 1940 roku zamordowani przez NKWD w Katyniu i innych miejscach kaźni.

Oddajemy cześć wszystkim poległym oraz ofiarom agresji. Pod pomnikiem Bojowników w latach 1939-1945 w Parku Armii Krajowej w Głownie oraz na oraz na symbolicznym grobie pamięci por. Stanisława Sachockiego zamordowanego w Katyniu przez NKWD zostały złożone kwiaty i zapalono znicze a budynkach Urzędu Miejskiego w Głownie wywieszone zostały flagi narodowe i samorządowe. 

 

  • Kwiaty złożone na pomniku
  • Kwiaty złożone na mogile