Akcja honorowego oddawania krwi

Akcja honorowego oddawania krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, zachęca za naszym pośrednictwem do udziału w akcji honorowego oddawania krwi. Akcja odbędzie się 12 września 2021 r. (niedziela) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Głownie przy ul. Andersa 37.
Krew będzie można oddać w godz. 9.00-11.00.