Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

  • czytse powietrze logo programu

Informujemy, iż w Urzędzie Miejskim w Głownie funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” obsługiwany przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Ludwika Norblina 1, 95-015 Głowno, pok. nr 17, tel. 42 237 25 45 w. 320.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny działa od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 8:00 – 16:00. Mieszkańcy mają możliwość uzyskania informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz  złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ww. programu. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny jest realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Głowno a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i ma na celu ułatwienie mieszkańcom gminy aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów oraz innych działań termomodernizacyjnych, a w efekcie przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Zachęcamy do korzystania z Punktu!

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

https://portal.wfosigw.lodz.pl/strona-glowna-programu