Burmistrz Głowna wydłużył powierzenie stanowisk dyrektorów miejskich szkół i wręczył akty nadania tytułu nauczyciela mianowanego

Burmistrz Głowna wydłużył powierzenie stanowisk dyrektorów miejskich szkół i wręczył akty nadania tytułu nauczyciela mianowanego

W czasie dzisiejszej uroczystości w Dworku Hrabiny Komorowskiej na dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek przedłużył powierzenie stanowiska dyrektorów: Adamowi Kubiakowi (dyrektor SP nr 1), Beacie Pilarskiej (dyrektor SP nr 2) oraz Annie Zielińskiej (dyrektor SP nr 3) 
 
Burmistrz wręczył także czterem pedagogom awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego: Aleksandrze Wielogórskiej (wychowawca świetlicy, nauczyciel wspierający, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, wychowania do życia w rodzinie i terapii pedagogicznej – SP nr 3), Adrianowi Tomczykowi (nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć sportowych, techniki – SP nr 1), Katarzynie Wrocławskiej (wychowawca świetlicy szkolnej, nauczyciel bibliotekarz, zajęć rewalidacyjnych, nauczyciel współorganizujący kształcenie – SP nr 1) oraz Marlenie Stań (nauczyciel świetlicy szkolnej, zajęć wspomagających, edukacji wczesnoszkolnej, zajęć rewalidacyjnych – SP nr 2). Serdecznie gratulujemy!
  • Burmistrz wręcza akty powierzenia stanowisk
  • Burmistrz wręcza akty powierzenia stanowisk
  • Burmistrz wręcza akty powierzenia stanowisk
  • Burmistrz wręcza akty powierzenia stanowisk
  • Burmistrz wręcza awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  • Burmistrz wręcza awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  • Burmistrz wręcza awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  • Burmistrz wręcza awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  • Burmistrz wręcza awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego