Projekt „Indywidualność siłą” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego