Ważne strony internetowe

Serwis Ministerstwa Zdrowia i NFZ - https://pacjent.gov.pl/

Ministerstwo Zdrowia - https://www.gov.pl/web/zdrowie

Łódzki Urząd Wojewódzkiw w Łodzi - https://www.lodzkie.eu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi - http://www.pis.lodz.pl/page/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu - http://www.pis.lodz.pl/zgierz/