XV Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Nie zamieniaj serca w twardy głaz…” - cyber edycja

XV Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Nie zamieniaj serca w twardy głaz…” - cyber edycja

Do tegorocznego XV Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Nie zamieniaj serca w twardy głaz…” - cyber edycja, zgłosiło się 31 placówek. W sumie napłynęło 81 prac plastycznych w czterech kategoriach: malarstwo, rysunek i grafika, rzeźba i inna forma przestrzenna, tkanina i aplikacja.

15 lipca odbyło się posiedzenie jury, podczas którego wyłoniono następujących laureatów konkursu:  Lista laureatów przeglądu. Wszystkie prace nadesłane na przegląd, złożą się na wirtualną wystawę pokonkursową, udostępnioną w sierpniu na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie: www.sds.glowno.pl

Przekazanie nagród oraz odbiór prac konkursowych przez poszczególne placówki odbędzie się w siedzibie Organizatora: Środowiskowy Dom Samopomocy w Głownie, ul. Łowicka 74, w dniach od 16 sierpnia do 30 września 2021 r.

Zadanie współfinansowane zostało ze środków Gminy Miasta Głowno, reprezentowanej przez Burmistrza Głowna. Realizacja zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: upowszechnianie kultury poprzez organizowanie koncertów, wystaw, pokazów.

  • DSCN6157 (Copy)
  • prace nadesłane na XV Przegląd "Nie zamieniaj serca w twardy głaz..."
  • prace nadesłane na XV Przegląd "Nie zamieniaj serca w twardy głaz..."
  • prace nadesłane na XV Przegląd "Nie zamieniaj serca w twardy głaz..."
  • prace nadesłane na XV Przegląd "Nie zamieniaj serca w twardy głaz..."