Trening systemu wykrywania i alarmowania ludności

Trening systemu wykrywania i alarmowania ludności

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) oraz zarządzenia Nr 164/2021 Szefa Obrony Cywilnej Województwa - Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lipca 2021 r., w dniu 1 sierpnia 2021 roku o godz. 17:00 na terenie miasta Głowna zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania i alarmowania ludności, polegający na wyemitowaniu przez okres 1 minuty ciągłego dźwięku syreny.

Przeprowadzenie treningu w podanym terminie pozwoli upamiętnić 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

  • Trening - obwieszczenie