Podjęcie uchwały Rady Miejskiej ws. wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miasta Głowno

Podjęcie uchwały Rady Miejskiej ws. wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miasta Głowno

Urząd Miejski w Głownie informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 r. Rada Miejska w Głownie podjęła uchwałę Nr XLV/332/21 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miasta Głowno. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 2 lipca 2021 r. i zgodnie z obowiązującymi przepisami wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, tj. w dniu 17 lipca 2021 r.
W związku z powyższym informujemy, że od godz. 00.00 dnia 17 lipca 2021 r. na terenie Gminy Miasta Głowno obowiązuje w godzinach od 22.00 do 06.00 zakaz nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Stosowna informacja na ten temat zostanie przekazana punktom z terenu Gminy Miasta Głowno, w których sprzedawane są napoje alkoholowe.