Spotkanie członków Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie z przedstawicielami firmy Stena Recycling

Spotkanie członków Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie z przedstawicielami firmy Stena Recycling

W związku wątpliwościami, jakie wśród części mieszkańców naszego miasta wywołało posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie, podczas którego radni spotkali się z przedstawicielami firmy Stena Recycling, rozważającej budowę w Głownie instalacji gospodarowania odpadami, wyjaśniamy:

 • Stena Recycling – znana w całej Europie szwedzka firma zajmująca się recyklingiem odpadów poprodukcyjnych jest zainteresowania położoną na terenie przemysłowym przy ul. Norblina prywatną działką, na której wstępnie rozważa budowę instalacji gospodarowania odpadami przemysłowymi.

 • Przedstawiciele firmy zgłosili się do samorządu, informując o ewentualności powstania w Głownie takiej inwestycji.
 • Burmistrz, po zapoznaniu się ze wstępnymi planami inwestora, kierując się zasadami pełnej transparentności, zaproponował publiczne spotkanie z radnymi Rady Miejskiej w Głownie w ramach posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu, aby przedstawiciele firmy przekazali informacje na temat ewentualnej inwestycji, odpowiedzieli na pytania oraz wyjaśnili i rozwiali pojawiające się wątpliwości, co do wpływu tej inwestycji na życie mieszkańców i środowisko naturalne. Na spotkaniu byli też przedstawiciele mediów.
 • W trakcie spotkania przedstawiciele firmy odpowiadali na liczne pytania radnych. Najważniejsze z nich to:
 • Jakie odpady przetwarza instalacja, która może powstać w Głownie?
  Odp. Firma zajmuje się recyklingiem odpadów poprodukcyjnych: drewna, złomu, opakowań, makulatury, sprzętu elektronicznego, odpadów sklasyfikowanych jako niebezpieczne (smary, oleje, aerozole, emulsje, czyściwa – a więc odpady, znajdujące się w każdym warsztacie, czy firmie produkcyjnej). Firma nie zajmuje się odpadami medycznymi i radioaktywnymi. Odpady są w instalacji sortowane i przygotowywane do dalszej obróbki w innych instalacjach tej firmy w innych częściach kraju.

 • Czy ewentualna inwestycja może negatywnie wpłynąć na życie mieszkańców?
  Odp. Zdaniem przedstawicieli Stena Recycling wszelkie instalacje tej firmy spełniają najsurowsze wymogi środowiskowe i standardy bezpieczeństwa, otrzymując w Szwecji, która na kwestię związane z ochroną środowiska jest szczególnie wyczulona, najwyższe wyróżnienia i nagrody. Instalacja jest bezzapachowa, monitorowany jest w niej poziom hałasu, nie jest prowadzone składowisko oraz spełnione są wszelkie zalecenia przeciwpożarowe. Firma ma spełniać wysokie standardy w 15 miastach w Polsce, nigdzie nie spotykając się z odmową budowy podobnej instalacji (jak określili przedstawiciele firmy, naruszenie standardów nawet w jednym przypadku powoduje konsekwencje dla funkcjonowania firmy w całym kraju).

 • Jakie korzyści z tej inwestycji może odnieść Głowno?
  Odp. Tego typu inwestycja warta jest ponad 20 mln zł i jej funkcjonowanie wygenerowałoby nowe podatki do budżetu miasta. Jej ewentualne powstanie to także miejsca pracy dla mieszkańców Głowna. Kolejną korzyścią ma być sam fakt funkcjonowania na terenie miasta firmy o tak uznanej marce i zakresie działalności, co mogłoby spowodować napływ kolejnych inwestycji. Według najnowszych, obowiązujących w Polsce przepisów każde przedsiębiorstwo musi posiadać uregulowaną kwestię gospodarowania odpadami, a obecność instalacji firmy Stena Recycling Polska umożliwia legalny, udokumentowany proces zagospodarowania odpadów, kontrolowany przez państwowe organy i służby ochrony środowiska, a nawet prokuraturę.

 • Jaki czas firma potrzebuje na ewentualne sfinalizowanie prac i uruchomienie inwestycji?
  Odp. Zebranie wszelkich pozwoleń i niezbędnych decyzji oraz sam proces budowy instalacji do gospodarowania odpadami poprodukcyjnymi to około 3 lata.

 • Czy możliwa jest wizyta radnych i mieszkańców miasta w działającej już, podobnej do tej planowanej w Głownie instalacji firmy Stena Recycling?
  Odp. Tak, najbliższa podobna instalacja działa w Warszawie i przedstawiciele firmy zapraszają do jej odwiedzenia radnych oraz zainteresowanych mieszkańców w dogodnym terminie.
 • Spotkanie przedstawicieli firmy Stena Recycling z radnymi Rady Miejskiej w Głownie miało charakter wyłącznie informacyjny, a jego celem było przekazanie radnym wiedzy na temat ewentualnej inwestycji. Firma Stena Recycling, rozważając budowę instalacji na prywatnej działce, nie miała obowiązku informować o tym radnych, mogła się jedynie ograniczyć do spełnienia warunków planu zagospodarowania przestrzennego i zdobycia odpowiednich decyzji i pozwoleń. Zachowanie firmy wydaje się być modelowe, tak jak reakcja radnych, którzy kierując się zasadami jawności i transparentności w życiu publicznym, wprost pytali inwestora o ewentualne korzyści i zagrożenia, płynące z potencjalnej inwestycji dla mieszkańców naszego miasta. Powstanie instalacji firmy Stena Recycling w Głownie nie jest przesądzone, ale każdy potencjalny inwestor, zwłaszcza tak uznany, zasługuje na poważne traktowanie przez samorząd.