Ogłoszenie Burmistrza Głowna

Ogłoszenie Burmistrza Głowna

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Głowno, położonych w Głownie: przy ulicy Spacerowej 4A oraz przy ul. Spacerowej 28.