Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił nową usługę dla osób ubezpieczonych pod nazwą Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Pod bezpłatnym numerem tel: 800-137-200 – pacjenci otrzymają bezpłatną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Teleplatforma obsługuje połączenia w języku polskim oraz kilku językach obcych: angielskim, rosyjskim, ukraińskim.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia, w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Podczas połączenia w ramach TPK uzyskasz: poradę medyczną, e–receptę, e–skierowanie, e–zwolnienie.

Platforma jest dostępna dla osób niesłyszących. Specjalnie z myślą o nich, teleplatforma oferuje udzielanie porad przez specjalny wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/

  • Plakat informacyjny Teleplatformy Pierwszego kontaktu