Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14.06.2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej W Głownie

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14.06.2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głownie

Informujemy, że w wyniku wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głownie, przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r. radnym został Tomasz Chmielewski.

  • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi