Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.