AKTYWNY SAMORZĄD w 2021 roku

AKTYWNY SAMORZĄD w 2021 roku

Na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu informujemy Państwa, iż w 2021 roku, wnioski w ramach Modułu I i Modułu II można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

PODSTAWĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ INTERNET JEST:

Więcej informacji pod adresem: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Zapraszamy do zapoznania się z treścią kierunków działań pilotażowego programy „Aktywny Samorząd” w 2021 roku pod adresem www.pfron.org.pl  oraz www.pcpr.powiat.zgierz.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

  • Plakat informacyjny - programu "Aktywny Samorząd" w 2021 roku