Rusza kolejna edycja programu "Działaj Lokalnie"

Rusza kolejna edycja programu "Działaj Lokalnie"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie 2021” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2021” (dalej Konkurs) wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańcówna rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie, jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają warunki regulaminowe oraz:

  1. mają siedzibę w gminach: Głowno, m. Głowno, m. Piątek, Ozorków, Stryków, Dmosin,
  2. oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

W tegorocznej edycji konkursu mogą być realizowane projekty 3-6 miesięczne, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie, jakości życia, będą realizowane w terenie i przyczynią się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Termin składania wniosków: od 10 maja 2021 r. do 10 czerwca 2021 r.

Więcej na www.dzialajlokalnie.polcentrum.pl/rusza-program-dzialaj-lokalnie-2021/

 

  • Plakat informujący o kolejnej edycji programu "Działaj Lokalnie"