Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.

W  związku  z  ogłoszeniem  Nr  OIS.524.4.2021.AS  o  otwartym  konkursie  ofert  na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.