Ogłoszenie Burmistrza Głowna

Ogłoszenie Burmistrza Głowna

Burmistrz Głowna ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.