Zaproszenie do udziału w projektu "Postaw na siebie"

Zaproszenie do udziału w projektu "Postaw na siebie"

Akademia Zdrowia Izabela Łajs zaprasza do udziału w projekcie pt. „Postaw na siebie” wszystkie osoby w wieku 18-65 lat, zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, bierne zawodowo, osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne pozostające bez pracy, zamieszkujące województwo łódzkie.

Szczegóły na: www.akademia-zdrowia.pl/lodz/oferta-szkoleniowa/projekty-unijne/postaw-na-siebie/

  • Plakat informacyjny kampanii Postaw na siebie