Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ziewanicach

"Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ziewanicach" to kolejna inwestycja realizowana przy udziale unijnych funduszy pomocowych. Realizacja tego zadania zaplanowana została na lata 2012-2013. W roku 2012 prace dotyczyły rekultywacji technicznej warstwy obsypkowej oraz uszczelnienia wierzchowiny i skarp składowiska 20 grudnia 2012 r. odbył się odbiór końcowy tych prac. Wartość tego zadania to ponad 1.841 tys. zł, z czego 85% stanowią środki unijne.

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -